Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Dokümanları

YÖNETMELİK

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

31.12.2019 | 30995

TEBLİĞ

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği

4.4.2019 | 30735

TEBLİĞ

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

5.2.2020 | 31030

USUL VE ESASLAR

GEKAP Yönetmelik Uygulama Usul ve Esaslar

KILAVUZ

GEKAP Beyannamesi Kılavuzu

TEBLİĞ

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde (SN:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SN:3)

22.3.2020 | 31076

FORM

Elektronik Ortamda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Gönderme Talep Formu

BİLGİ NOTU

Açıklayıcı Bilgi Notu

LİSTE

Çevre Kanununa Ekli (1) Sayılı Liste

RESİSCO NOTU

GEKAP Yönetmelik Uygulama Usul ve Esaslar

RESİSCO NOTU

GEKAP Beyannamesi Kılavuzu