Sera Gazı Emisyonları Dokümanları

Envanter

Turkish Greenhouse Gas Inventory Report (NIR) 

1990 - 2020 (PDF)

Envanter

Turkish Greenhouse Gas Inventory Report (NIR) 

1990 - 2019 (PDF)

Resisco Dokümanı

İ&R Tebliği Ek 5 - Ulusal Envanter (CRF-2016) Hesaplama Faktörleri (PDF)

Rehber

IPCC - Energy Introduction (PDF)

Rehber

The Monitoring and Reporting Regulation Guidance on Uncertainty Assessment (PDF)

Resisco Dokümanı

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ

Resisco Düzenlemesi

Resisco Dokümanı

Ticari Kantar Belirsizlik Hesaplaması

Muayene Sabiti e50

(PDF)

Resisco Dokümanı

Ticari Kantar Belirsizlik Hesaplaması

Muayene Sabiti e20

(PDF)

Resisco Dokümanı

Hesaplama,

kg CO2 per MWH - 2016 (Excel)

Rehber

CSI - CO2 and Energy Accounting and Reporting Standard for Cement Industry V.3 (PDF)

SEÖS
Mevzuatı, KGS3, SEÖS Yazılımı, Veri Değerlendirme vb.