YÖNETMELİK

YÖNETMELİK

Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

30.07.2019 - 30847

Resisco Dokümanı

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 21.11.2013 - 28828

ve Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 30.07.2019 - 30847

Karşılaştırma Dokümanı (PDF)

YÖNETMELİK

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği

21.12.2019 - 30985 ve 23.12.2020 tarihli değişiklik ile)

YÖNETMELİK - EK

Atık Yağların Yönetimi (23.12.2020 tarihli değişiklik ile)

Resisco Dokümanı

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

30.07.2008 - 26952

ve

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21.12.2019 - 30985

Karşılaştırma Dokümanı (PDF)

Directive

2000/76/EC

Incineration of waste

Resisco Dokümanı

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik' te 26.12.2019 Tarih ve 30990 Sayılı Resmi Gazete Değişikliğin İşlenmiş Hali (PDF)

YÖNETMELİK

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

31.12.2019 | 30995