top of page

İSG ve Çevre Politikası

 

Resisco Çevre Madencilik Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti., ulusal rekabet ortamında sektöründe marka olmak için müşteri memnuniyetini sağlayacak ve bir çözüm ortağı olarak kaliteli hizmet sunacaktır.

 

Çevre Politikası

Resisco Çevre Madencilik Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti., çevre danışmanlık hizmetleri veren bir kuruluş olup tüm süreçlerinde;

 • Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak, uyum güvencesini geliştirmek,

 • Atıkları minimuma azaltmak, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri minimize etmek için bilinci arttırmayı hedefler,

 • Hizmetlerin olası çevresel etkilerini ve çevresel performansı sürekli iyileştirmek,

 • Hava, su ve toprağın kirletilmesini önlemek,

 • Enerjiyi ve kaynakları verimli kullanmak, tüketimi azaltıcı verimlilik projeleri gerçekleştirerek enerji tüketimi ve sera gazı oluşumunu azaltmak,

 • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak ve riskleri azaltmak,

 • İSG-Çevre konusunda yeterli donanım, eğitim ve uzman desteğine yönelik katkı sağlamak,

 • İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmak,

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Resisco Çevre Madencilik Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Resisco faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olacaktır. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi olası risklere karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

 • İşyerimizde; çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

 • İşyerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

 • İşyerimizde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların ve ziyaretçilerin, sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

 

Bu yönde kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

 

 

Resisco Çevre Madencilik Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

bottom of page