top of page

SEÖS

Resisco, Türkiye’ de en fazla sanayi kuruluşuna SEÖS danışmanlık hizmeti veren firmadır. SEÖS bulunduran tesislerin işletme öncesi ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında danışmanlık hizmeti vermekte, veri değerlendirme sistemleri oluşturarak firmaların emisyonlarını en iyi şekilde yönetmelerini sağlamaktadır.

Bu kapsamda;

SEÖS Mevzuatı, SKHKKY ve AYİY Mevzuatları kapsamında tesislerin yol haritasını belirlemekte,

Veri raporlama yazılımları ile tesislerin veri değerlendirme alt yapısını oluşturmakta ve olası limit aşımlarının/risklerin önceden takip edilmesi sağlanmakta,

SEÖS cihazları konusundaki tecrübe ve birikimleri ile sanayi kuruluşlarının daha hızlı aksiyon almasını sağlamakta,

KGS2 ve YGT ölçümleri ve raporlamaları noktasında  sanayi kuruluşlarına destek sağlamakta,

Yeni kurulacak tesisler için fizibilite raporları hazırlamakta,

SEÖS eğitimleri düzenleyerek tesis çalışanlarının konu hakkında bilgilendirilmesi sağlamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Resisco, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.

Bu kapsamda hizmetlerimiz, kurumsal sürdürülebilirliğin oluşturulması, geliştirilmesi ve

raporlanması şeklinde gruplanabilir.

Firma portföyümüzün çeşitliliği, tecrübesi ve karmaşık sektörlerdeki proses bilgimiz ile tesislerin sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında doğru ve ulaşılabilir hedefler belirlemesinde görev alıyoruz.

ÇEVRE

Resisco, sanayi kuruluşlarının çevre izin ve lisans işlemleri, atık yönetim ve sıfır atık süreçleri, kimyasal kullanımı ile ilgili süreçleri, emisyon ölçümleri ve raporlama süreçleri, çevre mevzuat kapsamında iç tetkik ve raporlama çalışmaları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ’ndan alınacak yakıt ve atık tahsisat süreçleri ile bu kapsamda tüm izinlerin alınması konusunda hizmetler vermektedir.

Bu kapsamda;

Özellikle emisyonlar ile ilgili konularda spesifik çalışmaktadır,

Başta çimento fabrikaları olmak üzere çevre mevzuatı kapsamında süreç yönetimi planlanması ve Atık Yakma Lisanslarının alınması konusunda stratejik iş ortağıdır.

Su ayak izi (ISO 14046) raporlaması konusunda çalışmaktadır.

SERA GAZI EMİSYONLARI

Resisco, sera gazı emisyonlarını yönetilmesi konularında bir çok başlıkta hizmet vermektedir,

 

MRV kapsamında danışmanlık hizmetleri,

Türkiye’de yıllık olarak en çok sera gazı salınımı yapan başta çimento fabrikaları olmak üzere karmaşıklık düzeyi yüksek birçok tesisin sera gazı emisyonlarını hesaplamakta,

 

Resisco bünyesinde bulunan baş doğrulayıcı/denetçilerin tecrübeleri ile sanayi kuruluşlarının doğrulama ve denetim çalışmalarında aktif rol alınmakta,

§Karbon ayak izi hesaplamaları (ISO 14064, GHG Protocols vb..),

Karbon yönetim danışmanlık hizmetleri,

LCA ve raporlama,

ETS, Green Deal, CBAM, Sürdürülebilirlik, vb. entegre konularda,

İlgili tüm alt başlıklarda eğitimler düzenlenerek tesis çalışanlarının konu hakkında bilgilendirilmesi,

konularında hizmet vermektedir.

bottom of page